Reklamační řád

Úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené online na e-shopu shop.alagiabeauty.com a upravuje postup při uplatňování reklamací.  

 1. Předmět reklamace

 1. Reklamovat lze zboží, které má vady vzniklé výrobním procesem, při dopravě nebo v případě nesouladu s objednávkou z hlediska typu, množství nebo hlavních vlastností zboží. 
 1. Postup uplatnění reklamace

Informování prodávajícího: Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující oznámí vadu prodejci prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu info@alagiabeauty.com.

Zaslání zboží k reklamaci: Kupující zašle zboží zpět VonTom s.r.o. - Flash Services, Jiřice 3, 289 22 Jiřice doporučeně a pojištěně. Zásilka by měla obsahovat zboží, kopii nákupního dokladu, popis vady a preferovaný způsob vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.


 1. Práva kupujícího z vadného plnění

V případě uznání reklamace má kupující právo na:

 • - Výměnu zboží za nové.
 • - Přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • - Odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši.
 
 1. Vyloučení odpovědnosti

 1. Prodávající není odpovědný za:
 2.  
  • - Vady způsobené nesprávným používáním nebo skladováním.
  • - Poškození zboží v důsledku živelních pohrom.
  • - Běžné opotřebení zboží běžným používáním.
 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 1.12.2023 a je přístupný na webových stránkách e-shopu. Jakékoli změny reklamačního řádu budou zveřejněny a účinné od data jejich zveřejnění.  

MARS DELIVERY s.r.o.